VĚDOMÝ POHYB

04.11.2021

Uvědomujete si pohyb vašeho těla např. při cvičení, chůzi apod. nebo se pohybujete nahodile a během pohybových lekcí směřují vaše myšlenky kamkoliv kromě směru k prováděným pohybům?

V tomto článku jsem se rozhodla zaměřit na kupodivu stále velmi kontroverzní téma ve sportovní přípravě dětí a mládeže - jedná se o silový trénink a silová cvičení pro děti. Stále řada rodičů i trenérů prosazují velmi zarytě názor, že je pro děti silový trénink či jakákoliv cvičení posilovacího charakteru velmi nevhodná a nebezpečná. Z mého...

Pohyb je lék - známá fráze, při které nás většinou napadne, že se díky pohybu můžeme cítit fyzicky i psychicky lépe. Díky dostatku pohybu můžeme předcházet řadě chronickým neinfekčním onemocněním (dříve nazvané jako civilizační), podpoříme naši psychickou kondici a vybudujeme si příznivý návyk do našeho života. Pohybem lze také výrazně pomoci při...

Dbáte na dostatečnou rozcvičku před tréninkem? Děláte ji promyšleně pro zvýšení efektivity tréninku a zlepšení výkonnosti nebo jen tak "na zahřátí" aby se neřeklo?

To, že by se mělo při cvičení pomýšlet na komplexní stránku věci, tu píši téměř v každém článku. Přesto mám pocit, že této (za mne) cenné rady není pořád dost.

Navazuji na první část článku, která byla takovým ohlédnutím za problematikou redukčního bláznění. Druhou část bych ráda věnovala vysvětlení, tipům a radám, jak si k redukci pomoci cvičením a zmíním i některá úskalí, která vám mohou být překážkou.