SLUŽBY

VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

 • workshopy, semináře
 • témata na míru skupiny klientů
 • programy pro MŠ, ZŠ, SŠ

POHYBOVÉ LEKCE

 • FIT HODINA pro dospělé
 • individuální lekce na míru
 • cvičení pro rodiče s dětmi
 • pohybová příprava pro děti

PROGRAMY PRO SPORTOVNÍ KLUBY

 • kompenzační cvičení
 • kondiční lekce
 • skupiny i individuály

VÍCE INFORMACÍ O JEDNOTLIVÝCH SLUŽBÁCH NALEZNETE NÍŽE


POHYBOVÉ LEKCE

CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI

Cvičení je realizované za přítomnosti lektora a rodičů. Dítě se učí běžným pohybovým úkonům za pomoci rodiče a dohled lektora. Cvičení je vhodné pro děti od 1,5 roku do 3 let. 

Cvičíme ve Sportcentru v Zastávce.

LETÁČEK NA ROZKLIKNUTÍ ZDE:  

CVIČENÍ PRO DĚTI 3-5 LET

Všeobecná pohybová příprava, plná hravých cvičebních pomůcek, her a básniček. Děti se zde naučí základní atletické, gymnastické prvky, pohybové hry, procvičí jemnou i hrubou motoriku, obratnost a spoustu dalšího! Cvičení je vhodné pro děti ve věku 3-5 let. 

Cvičíme ve Sportcentru v Zastávce a v tělocvičně MČ Kníničky.

LETÁČEK NA ROZKLIKNUTÍ ZDE: 

FIT HODINA 

Fit hodina je pohybová lekce, určená pro dospělé. Lekce zahrnují silová cvičení, intervalová cvičení, cvičení s vlastní vahou i s rozmanitými pomůckami. Během lekce procvičíte komplexně celé tělo. 

Cvičíme v prostorách SVČ Rosice. 


VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Program pro ZŠ nabízí prozatím dvě úrovně:

 • UROVEŇ JEDNA -> teoreticko-praktická vyučovací hodina o držení těla (správné držení, odchylky v držení těla, základní zákonitosti zdravého pohybu) cvičení na židli, v lavici i v prostoru třídy, využití cvičebních pomůcek, práce s pracovním listem, hry s kartičkami
 • ÚROVEŇ DVA -> praktický blok tělesné výchovy, kdy si žáci vyzkouší nejrůznější pohybové aktivity se cvičebními pomůckami i s vlastní vahou. Program může sloužit i pro inspiraci učitelů nejen TV. Vše je zaměřeno na všestrannost, zdravý a efektivní pohyb vzhledem k věku žáků. 

Možná je i objednávka semináře o zdravém pohybu pro UČITELE, přičemž je obsah zaměřen na zdravý pohyb žáků během vyučování a motivaci k němu (včetně užitečných tipů a rad, týkající se pohybových chvilek). Dále je seminář zaměřen na využití zdravého a efektivního pohybu učitelů během jejich práce. 

Jsem velmi nakloněna přizpůsobení seminářů a programů vzhledem k požadavkům školy. 

PROGRAM PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Pro děti, navštěvující mateřskou školu je připraven pohybový program, zahrnující základní cviky, pohybové hry s barvami, tvary, zvířátky. Obohaceno je také o básničky, opičí dráhy, práci s chodidlem u ručičkami. Využívané jsou během programu rozmanité cvičební pomůcky, podporující obratnost, rychlost, procvičení jemné i hrubé motoriky. 

WORKSHOPY A SEMINÁŘE

Jedna z mých nejoblíbenějších činností je školit a přednášet. Moc ráda povídám o pohybu, o jeho zákonitostech, tipech a radách, jak se v některém aspektu zlepšit apod. 

Připravuji veřejné semináře i semináře pro uzavřené skupiny (firmy, učitelský sbor, domov pro seniory, party pohybových nadšenců,...). Semináře bývají většinou teoreticko-praktické a týkají se témat pohybových činností a pohybového aparátu. Dosud byly zrealizovány semináře např. na téma STOP BOLESTEM ZAD, STOP BOLESTEM ZAD - ZAMĚŘENO NA BEDRA, EFEKTIVNÍ CVIČENÍ, apod. 

Velmi ráda přizpůsobuji tématiku a chod seminářů dle Vašich přání. 

SPOLUPRÁCE SE SPORTOVCI A SPORTOVNÍMI KLUBY

Zajišťuji pravidelnou i nepravidelnou službu kompenzačního a kondičního cvičení pro sportovce ve skupinách i jednotlivě. Plány jsou tvořeny na míru jednotlivce/skupiny, vzhledem k věku, úrovni a druhu sportu. 

K pohybovým lekcím využíváme sportoviště v blízkosti základny klubu nebo přímo tréninkové zázemí sportovců. Lze lokalitu i obsah lekce přizpůsobit vzhledem v Vašim požadavkům.

MÁTE ZÁJEM O SLUŽBU GRAM POHYBU?