Všeobecná příprava dětí I.část

06.09.2023


  • Pohyby do všech směrů
  • Přes/pod překážky
  • Skoky a poskoky – na místě, v prostoru, různé postavení končetin, manipulace s předměty
  • Pohyb v prostoru – cviky na místě i v pohybu
  • Různé postavení končetin – cviky
  • Pohyb samostatný/ve skupině
  • Manipulace s předměty – práce s cvičebními pomůckami (práce s míčem, apod.)