Silový trénink u dětí, ANO nebo NE?

20.09.2021

V tomto článku jsem se rozhodla zaměřit na kupodivu stále velmi kontroverzní téma ve sportovní přípravě dětí a mládeže - jedná se o silový trénink a silová cvičení pro děti. Stále řada rodičů i trenérů prosazují velmi zarytě názor, že je pro děti silový trénink či jakákoliv cvičení posilovacího charakteru velmi nevhodná a nebezpečná. Z mého nedávného zjištění dokonce i jeden z našich sportovních svazů se snaží vychovávat mladé nadějné trenéry s přesvědčením (vztyčeným prstem a hrozivým výrazem), že posilovat s dětmi by se rozhodně nemělo a mělo by se začít až od daného věku.

Jak to tedy se silovým tréninkem u dětí je a zda je tak nebezpečný či naopak si rozebereme dále.

Hned na úvod bych se ráda zmínila o tom, že neexistuje žádný podložený důkaz ani studie o tom, že by byl silový trénink pro děti škodlivý ba naopak je silový trénink velmi podporovaný. Zařazení silového tréninku do sportovní přípravy dětí s sebou nese řadu benefitů jako je např.:

  • zvýšení svalové síly
  • zvýšení celkového sportovního výkonu
  • prevence zranění
  • zvýšení hustoty kostní tkáně

Silový trénink by měl být zařazován postupně a přiměřeně s dodržováním správné techniky. Nebezpečným se stává jen v případě, že je nevhodně nastaven a nesprávně veden.

Navíc takový typ tréninku můžete připravit pro děti zábavnou formou, cviky s posilovacím charakterem lze velmi snadno zařadit do různých pohybových her či stanovišť, které jsou mezi dětmi velmi oblíbené. Cvičit je možné s vlastní vahou i nejrůznějšími cvičebními pomůckami. Pokud žijete s míněním, že dětem během cvičení do x věku se rozhodně nesmí dát do rukou žádná zátěž, vzpomeňte si na často přetížené aktovky na zádech, které děti každý den nosí na zádech do školy, jakou sílu vynaloží při potyčkách mezi spolužáky, jaká zátěž je kladena na tělo při běhu, skákání apod. Pokud je dítě připraveno a je zvyklé absolvovat jakýkoliv typ sportovního tréninku, není co řešit v případě toho silového. Navíc se silovou přípravou bude schopno mnohem lépe odolávat všemožným nástrahám a bude schopno podávat lepší výkony při specializovaném tréninku.

Poměrně často se v souvislosti s posilováním u dětí řeší věk, od kterého by tedy mohly děti začít posilovat. Pohyby s posilovacím charakterem děláme v podstatě od dob, kdy jsme byli miminka a přitahovali si nožky k bříšku, učili se sedat, setrvávali v pozici dřepu, lezli jsme po čtyřech a takto jsme pohyby zdokonalovali až do dospělosti. Silové cviky nás doprovází každý den, celý život. Už jen to že si sedneme a zvedneme se odkudkoliv vlastně vykonáváme silové cviky. Silově tedy cvičíme celý život a není tedy třeba se bavit od kdy bychom měli začít, protože už jsme dávno začali, jen o tom možná nevíme. V případě, že bychom hovořili o řízeném silovém tréninku, např. v rámci sportovní přípravy dětí, můžeme jej zařadit téměř kdykoliv. Je ale nutné podotknout, že musíme dbát na potřeby a stav individuality. Je dítě, které je v 6 letech schopné pracovat svědomitě a zvládá bez problémů jakýkoliv typ tréninku a pak je tu druhý typ dítěte, kterému je 10 a má potíže i s chůzí. Pokud ale nastavíte vhodné cviky s vhodnou zátěží a budete cvičení zařazovat postupně, uvidíte dříve nebo později samé benefity.

Závěrem bych jen chtěla dodat, abyste se nenechali příliš ovlivňovat tabulkami od kdy by se mělo co s dětmi dělat po stránce pohybové přípravy a dejte na svoji intuici a selský rozum. Zamyslete se nad tím, jaké pohyby vykonáváme běžně během dne a jaké specifické pohyby jsou potřebné pro daný sport (v případě, že jste trenérem určitého sportu) a vhodnou cestou děti na tyto pohyby připravujte. Rozvíjejte je ve všech stránkách pohybové přípravy, protože všestrannost je pro ně ideální příprava do jakéhokoliv sportu. Zařazujte tedy do sportovní přípravy dětí rychlostní cvičení, obratnostní, protahovací, uvolňovací a nezapomeňte i na ta POSILOVACÍ 😊


Zdroje:

https://antmann.cz/2018/06/03/silovy-trenink-deti-a-dospivajicich-2/

https://coretraining.cz/2019/12/6-nejvetsich-mytu-o-silovem-treninku-deti/<br>